Welkom

Op de officiële site van het buurtschap Langstraat op Goeree-Overflakkee.

Verkeerssituatie Langstraat e.o.

(Januari 2021) Aanstaande dinsdag 12 januari zit de verkeerscommissie van de Belangenvereniging weer (digitaal) rond de tafel met waterschap, gemeente, ondernemers en onze collega’s uit Achthuizen en Ooltgensplaat. Tijdens een eerdere bijeenkomst eind 2019 hebben we met elkaar de knelpunten in de verkeerssituatie in en om onze kernen besproken. Het waterschap heeft, op basis van alle ideeën die toen zijn ingebracht, een plan opgesteld.

De plannen in het kort:

  1. Alle bedrijven in de omgeving krijgen een uniek volgnummer. Speciale richtingsborden leiden het verkeer via de meest optimale route naar ieder bedrijf. Dit systeem wordt ook gebruikt bijv. in de Rotterdamse Haven.
  2. Deze bewegwijzering zal al starten direct bij de afslag van de N59 (Schaapsweg).
  3. Bovengenoemde routering vormt vanaf de kruising met de N59 een rondweg: Groeneweg (N498) – Blokseweg – Grote Bloksedijk – Galathesedijk – Fittersweg – Oudelandsedijk – Langeweg – Groeneweg.
  4. Voor de bedrijven aan de Galatheseweg is een kleiner rondje gepland: aanvoer via Langstraat-Zuid – Galatheseweg, en afvoer via Oudelandsedijk – Fittersweg – Langeweg.
  5. De bedrijven aan de Heintjesweg worden bereikt via de Kruisweg – Langstraat – Heintjesweg en v.v.
  6. Wegverbetering is gepland voor de Kruisweg, de aansluiting van de Kruisweg op de Langstraat, en de aansluiting Oudelandsedijk – Fittersweg.
  7. Verkeersmeting en evaluatie is ingepland voor de verkeersdruk op Langstraat-zuid.
  8. Langstraat zelf wordt – vanuit beide richtingen – verboden verklaard voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer.

De plattegrond waarop de plannen visueel zijn uitgewerkt vindt u hier.

We willen volgende week graag uw mening/zorgen/suggesties naar aanleiding van dit plan meenemen en hebben daarom een korte vragenlijst opgesteld. Het invullen zal zo’n 5 tot 10 minuten in beslag nemen. De vragenlijst vindt u hier.

Keet & corona

(Januari 2021) In verband met de overheidsadviezen met betrekking tot samenkomsten, worden er momenteel geen (groeps- of binnen-) activiteiten georganiseerd. Ook wordt De Keet voorlopig niet verhuurd. We nemen de gelegenheid te baat om verder onderhoud aan het interieur te plegen. De grote zaal heeft al een fikse make-over gehad.

OFlogo