E-mail 27 september 2016

E-mail naar aanleiding van de eerste informatie die wij van het waterschap ontvingen met betrekking tot de uitgevoerde tellingen:

Dank voor uw e-mail van 2 september. In verband met mijn vakantie ontvangt u nu pas onze reactie.

Wij verbaasden ons over het feit dat u 2 vrachtwagens per etmaal als weinig karakteriseert. Twee wagens per dag is toch 10 per week, 520 per jaar. En die 2 per dag is gemiddeld, gemeten over een volledige week, in de vakantieperiode. U heeft gelijk dat er nog veel vrachtverkeer voor de Kruisweg het bord passeren, maar het toont hoe dan ook aan dat het bord als weinig dwingend wordt ervaren.

Een telling op de Kruisweg lijkt ons minder relevant dan de oorspronkelijk door ons verzochte telling in De Langstraat zelf. Daarmee zou tenminste gewoon al het vrachtverkeer door de Langstraat worden gemeten (van beide zijden!), zonder dat berekeningen gemaakt hoeven te worden van verschillende verkeersstromen.

Inmiddels heeft is op basis van de tellingen blijkbaar wel geconstateerd dat onze klachten toch enigszins hout snijden, gezien het tweede ‘verplichte rijrichting’ bord dat vóór de Heijntjesweg is verschenen.

Hoewel we blij zijn met deze erkenning, vinden we het jammer dat wederom éénzijdig tot een actie is besloten en deze niet voorafgegaan werd door overleg. Wij menen dat de terughoudendheid van het waterschap om borden te plaatsen oorspronkelijk was gebaseerd op het idee dat een woud aan verkeersborden niet persé een duidelijkere of veiligere situatie oplevert. Dat uitgangspunt is op zich correct en de huidige situatie bewijst dat ook.

De borden die geplaatst zijn, lossen de verschillende achterliggende problemen echter niet op. Problemen die wij al eerder in relatie tot elkaar onder de aandacht hebben gebracht en waarvoor we in samenwerking met de diverse partijen graag constructieve en structurele oplossingen zouden willen vinden:

  • Voor chauffeurs is het onduidelijk waar de verplichte rijrichting heenleidt en voor welke bedrijven welke route gevolgd moet worden. Dat komt mede doordat de rest van de omleidingsroute niet is aangegeven en dat zoals u zelf al aangeeft voor de Kruisweg ook wél doorgereden mag worden.
  • De onderborden met ‘gewijzigde situatie’ zijn na zoveel jaar overigens achterhaald, en zijn sowieso niet te ontcijferen voor de vele buitenlandse chauffeurs.
  • De situatie op de Kruisweg blijft heikel, omdat deze weg uiteindelijk niet geschikt is voor het verkeersaanbod. Dit wordt onderbouwd door de situatie van de berm, die tot meer dan 80 cm aan weerszijden van de weg kapotgereden is.
  • Vanuit andere richtingen dan Achthuizen kan vrachtverkeer wel doorrijden. Ook wordt de steeds toenemende verkeersdruk aan de zuidzijde van Langstraat richting de Galatheseweg niet gereguleerd. We wachten overigens nog op enige bevestiging dat de eerste wijziging van de verkeerssituatie nu ontvangen en verwerkt is door de kaartenmaker, maar verkeer uit de richting van Ooltgensplaat wordt sowieso door Langstraat geleid op basis van de navigatie.

Behalve naar de genoemde bevestiging dat de verkeerssituatie binnenkort correct wordt gereflecteerd in het basismateriaal voor navigatiesoftware, staat ook onze vraag om meetresultaten in historisch perspectief, evenals onze vraag om informatie over de belastbaarheid van de dijk zelf.

Kortom: wij dringen weer/nog steeds aan op overleg, waarbij de problemen constructief en in samenhang met elkaar kunnen worden besproken en waarin structurele oplossingen kunnen worden gezocht – en gevonden.

Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging Langstraat e.o.

Annemieke Lemaire
Secretaris