Bestuur

  • Dirk Bal Voorzitter
  • Annemieke Lemaire Secretaris
  • Piet Leroy Penningmeester
  • Chantal Valentijn Lid – Fondsenwerving
  • Peter Rozenbrand Lid – Onderhoud
  • Nico Lemaire – Lid
  • Henk Vermaas – Lid