Buurtschap

Langstraat. Ons dorp, onze buurtschap. De ons-kent-ons mentaliteit. Dat is in het kort de beschrijving van de leefgemeenschap Langstraat.

‘Ons dorp’, dan moet ik denken aan het ‘Ons dorp’ van Monopoly. U weet wel, dat bekende gezelsschapsspel met enkele grote Nederlandse steden met een paar van hun straten. En waarbij de
plaatsnaam ‘Ons dorp’ dan staat voor je eigen woonplaats. Want ieder dorp in Nederland heeft wel een ‘Dorpsstraat’ en een ‘Brink’. Bijna ieder dorp dan, want ons eigen, vertrouwde Langstraat
heeft ze beiden niet. Sterker nog, wij zijn meer dan tevreden met onze twee straten in totaal!

En toch is Langstraat een dorpje dat duidelijk aaanwezig is, dat pontificaal op de kaart staat. Hoort te staan. Wat dat betreft verdient Langstraat een plaatsje in het Monopoly-spel.
Ja, waarom niet? We horen erbij, ook al zijn we nog zo klein. We mogen er zijn!

Volgen nu enkele beschrijvingen van Langstraat:

In het boek van J. v.d. Waal en F.O. Vervoorn, Het eiland Goedereede en Overflakkee uit 1895, vinden we het volgende frragment: “Verder doorwandelende komen wij aan het gehucht de Langstraat, aan den dijk tusschen de polders den Grooten Blok en de Galathee; het bestaat uit verschillende woningen en heeft, zeer
ten gerieve van de daar wonenden, eene Openbare lagere School, die in het jaar 1888 werd verbouwd, en volgens de tegenwoordige eischen ingericht.”

Het Nederlandse plaatsnamenboek van Van der Aa geeft de volgende beschrijving van het buurtschap Langstraat: LANGSTRAAT, gehucht in het land van Overflakkee, provincie Zuid-
Holland, arr. en 9 uur zuidoost van Brielle, kant en 3½ uur oost van
Sommelsdijk, gemeente Ooltgensplaat. Men heeft in dit gehucht een
school.

Op Wikipedia vinden we het volgende: Langstraat is een buurtschap nabij het dorpje Achthuizen op het eiland Goeree-Overflakkee. De buurtschap bestaat uit een straat (Beatrixstraat)
en een dijk (Langstraat). Aan de dijk staat een kleine Nederlands-hervormde kerk. Deze kerk valt onder verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente Ooltgensplaat.

Bij Langstraat ligt het natuurgebied Galatheepolder.

Verder staat er dat Langstraat ligt in de gemeente Goeree-Overflakkee (per 1 januari 2013) in de provincie Zuid-Holland en is gesitueerd op 51°40 Noorderbreedte en 4°16 Oosterlengte.
Als postadres moeten we schrijven ‘Achthuizen’, dit is vastgelegd in de wet BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Volgens de website Wikipedia telde Langstraat in 2007 170 inwoners.