De Keet

De vereniging heeft het verenigingsgebouw ‘De Keet’ in eigendom. Het verenigingsgebouw is in 1983 – 1984 verworven en door de bewoners zelf geplaatst en in 1986 in gebruik genomen. Het gebouw en de aangrenzende Jeu de Boulesbaan liggen op van de gemeente gehuurde grond.

Het speeltuintje en trapveldje zijn eigendom van de gemeente.