Geschiedenis

De geschiedenis van Langstraat begint in …. Tsja, weten we dat eigenlijk (nog) wel?

De vroegst gevonden vermelding van het buurtschap Langstraat is 1694. Toen werd er namelijk iemand uit Langstraat katholiek gedoopt en ingeschreven in het doopboek (boek 4, 1662-1708) van Oude-Tonge. Omstreeks 1840 omvatte Langstraat 21 huizen en 221 inwoners. Oorspronkelijk was er alleen lintbebouwing langs de dijk Langstraat. De 6 Oostenrijkse woningen, geschonken na de Watersnoodramp, vormden in 1953 het begin van de Beatrixstraat. Deze naam is gegeven aan de straat in de raadsvergadering van 28 november 1958. De straat, die eerst ’Blokstraat’ zou gaan heten, is in 1953 begonnen als zandweggetje. Tot en met 1965 hoorde Langstraat bij de gemeente Ooltgensplaat, vervolgens bij de gemeente Oostflakkee en sinds 2013 bij de gemeente Goeree-Overflakkee.

De kerk
Eind 19e eeuw was er hier blijkbaar sprake van een –in hedendaagse termen– vrijgevochten gemeenschap, want:

“De toestand van deze buurtschap [Langstraat, red.} was er een van ongodsdienstigheid en verwildering tot op de komst van dhr. Wielhouwer.”

Zo staat het in het notulenboek van de kerk uit 1910. Dhr. Wielhouwer was de eerste godsdienstonderwijzer van Langstraat, nadat in 1899 het idee was ontstaan om in eigen buurtschap kerkdiensten te gaan beleggen. De afstanden tussen Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge waren te groot voor de inwoners die zich te voet moesten verplaatsen.

Al in 1900 vonden de eerste kerkelijke activiteiten plaats. Aanvankelijk kwam men samen bij mensen in huis, later werd een eigen kerkgebouwtje gesticht. Van 1903 t/m 1922 is er een kerkje in functie geweest. Na zijn ‘diensttijd’ als kerk is het gebouw verkocht en verbouwd tot 2 woonhuizen.

De exacte locatie hiervan is niet bekend, vermoedelijk betrof het een oud huisje aan de dijk. Er waren enkele banken, maar doorgaans brachten de mensen zelf stoelen mee. Als preekgestoelte deed een afgehouwen boomstam dienst. Op 10 januari 1900 werden de eerste godsdienstoefeningen gehouden “voor een klein groepje heilbegerigen”, aldus hetzelfde notulenboek.

In 1922 is dit gebouwtje verbouwd tot twee woonhuizen (huisnummers 24 & 26) en opgevolgd door de huidige kerk (huisnummer 12). Door toenemende belangstelling werd in 1922 de huidige kerk gebouwd, waarnaast in 1930 een pastorie verrees. De huidige koster, Henk van Gils, woont hier sinds 1986 met zijn gezin.

De school

De Openbare Lagere School nummer 2 is in 1888 opgericht door de gemeente Ooltgensplaat, tenminste, zo neemt men aan. De gevelsteen tussen school en hoofdwoning, waarop staat dat de eerste steen is gelegd in 1888, is echter misleidend. De tekst op de steen doet aannemen dat het om de bouw van de school gaat, terwijl het hier wel degelijk een verbouwing betreft. In 1972 werd de school, nadat zij in vroeger tijden aan wel 90 leerlingen onderwijs had geboden, gesloten wegens gebrek aan leerlingen. De school doet inmiddels dienst als woning (huisnummers 46 en 48) en fungeerde tot 1986 nog als verenigingsgebouw voor Langstraat.

Met dank aan de moderne media kunnen we tegenwoordig veel achterhalen, maar lang niet alles. We nodigen daarom de lezer die vanuit de (familie)overlevering of familiegeschiedenis aanvullende informatie heeft dan ook graag uit om die door te spelen aan het bestuur van de Belangenvereniging.