Kernvisie

De Kernvisie beschrijft onze ambities waar het gaat om de leefbaarheid en vitaliteit van de kern. De – eerste – Kernvisie van 2016 is hier te vinden.

Tijdens de Bewonersbijeenkomst van 21 april 2022 willen we in een aantal brainstorm-/ discussierondes de de ideeën van de in- en omwonenden verzamelen m.b.t. de gewenste activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn & sociale cohesie, zorg, ondernemen, verkeersveiligheid, openbare orde & veiligheid, en openbaar groen & ruimtelijke ontwikkeling.

Met deze input van de in- en omwonenden zullen we de nieuweKernvisie 2022 inhoud geven.