Verhuur Keet

De Keet is voor een aantrekkelijke prijs te huur. De ruimte leent zich bijzonder voor verjaardagen en jubilea, maar is ook zeker geschikt voor bijvoorbeeld het houden van vergaderingen of het geven van cursussen.
Zeker bij feesten verwachten we van huurders (en hun gasten) dat zij zich zodanig gedragen dat geen (geluids)overlast voor de buurt en buren ontstaat. Net als thuis dus.
Let op: Verhuur t.b.v. feesten met een eindtijd ná 20 uur is alleen mogelijk voor inwoners van Langstraat en leden van de Belangenvereniging.

Covid gerelateerd (november 2021)
Voor zover de vereniging kan nagaan, hebben de richtlijnen m.b.t. controle van QR-codes op dit moment vooral betrekking op horeca- en andere professionele activiteiten. Huur van De Keet voor het doel van privé-activiteiten als het vieren van verjaardagen valt daar op dit moment niet onder..

De prijsstructuur is gekoppeld aan het aantal uren verhuur. De prijzen vindt u hieronder.

Prijzen verhuur

Verhuureenheid* Leden Niet-leden**
4 uur € 35 € 45
5 uur € 40 € 55
6 uur € 45 € 65
7 uur of langer € 50 € 75

*  De huurperiode beslaat het hele tijdvak waarbinnen u toegang heeft tot De Keet. Dus ook als u vooraf spullen in De Keet wilt zetten, of als u tijd nodig heeft om op te bouwen.

**Niet-leden die De Keet willen huren, kunnen ook ‘Vriend van De Keet’ worden. Dit donateurschap kost € 10 per jaar en geeft bij het huren van De Keet altijd recht op € 10 korting (op de huurprijzen die gelden voor niet-leden). Huurt u De Keet dus vaker in een jaar, dan levert dit een aardige korting op. Ook directe familie van onze leden, die bij het huren van De Keet profiteren van ledenkorting, nodigen we graag uit om ‘Vriend van De Keet’ te worden. Uw bijdragen maken het voortbestaan van deze unieke locatie mogelijk! 

Klik hier voor de Huurvoorwaarden en het reserveringsformulier